WiResearch Reports

Báo cáo theo yêu cầu

Mỗi công ty đều là một tổ chức đặc biệt. Nắm bắt thông tin từ báo cáo nghiên cứu riêng biệt giúp đẩy mạnh chất lượng của các quyết định.

Báo cáo nghiên cứu 'may đo' của chúng tôi, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn, mang lại thông tin chuyên sâu, độc quyền và bảo mật, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Mục tiêu sản phẩm
 • Đánh giá tiềm năng thị trường trên địa bàn và lựa chọn ngành mục tiêu
 • Đánh giá lợi thế cạnh tranh và giải pháp tiếp cận thị trường
 • Định hướng tăng trưởng tín dụng
 • Phương pháp luận
 • Phân tích quy mô thị trường dựa trên dữ liệu doanh nghiệp tư nhân
 • Đánh giá môi trường cạnh tranh dựa trên dữ liệu doanh nghiệp tư nhân
 • Dữ liệu
 • Dữ liệu ngành nghề
 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết
 • Dữ liệu doanh nghiệp tư nhân
 • Mục tiêu sản phẩm
 • Phân tích tác động vĩ mô
 • Tác động vĩ mô đến các nhóm ngành nghề
 • Phương pháp luận
 • Theo dõi dòng chảy tín dụng
 • Động thái đầu tư của các DN
 • Đánh giá chiến lược của các ngân hàng
 • Dữ liệu
 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết
 • Dữ liệu doanh nghiệp chưa niêm yết
 • Mục tiêu sản phẩm
 • Cập nhật và đánh giá diễn biến thị trường hàng hóa quốc tế
 • Cập nhật sự kiện và đưa ra dự báo xu hướng cho giá các mặt hàng trong nước
 • Định hướng triển vọng tăng trưởng nhóm cổ phiếu hàng hóa
 • Phương pháp luận
 • Phân tích biến động thị trường dựa trên dữ liệu giá hàng hóa
 • Dự báo xu hướng dựa trên các báo cáo của tổ chức quốc tế uy tín và các chuyên gia đầu ngành
 • Áp dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson để đánh giá mối quan hệ giữa biến động giá cả và giá cổ phiếu
 • Dữ liệu
 • Dữ liệu giá hàng hóa quốc tế
 • Dữ liệu giá hàng hóa trong nước
 • Dữ liệu xuất nhập khẩu
 • Mục tiêu sản phẩm
 • Đánh giá tiềm năng ngành
 • Đánh giá môi trường cạnh tranh
 • Lựa chọn chiến lược thâm nhập
 • Phương pháp luận
 • Phân tích quy mô thị trường dựa trên dữ liệu chưa niêm yết
 • Đánh giá môi trường cạnh tranh dựa trên dữ liệu CIC
 • Dữ liệu
 • Dữ liệu ngành nghề
 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết
 • Dữ liệu doanh nghiệp chưa niêm yết
 • Mục tiêu sản phẩm
 • Đánh giá triển vọng ngành nghề
 • Đặc điểm tài chính và phân tích tín dụng phục vụ mục tiêu cho vay
 • Thông tin cấu trúc khoản vay dựa trên đặc thù của ngành
 • Phương pháp luận
 • Phân tích đặc thù tài chính của ngành, liên kết với các thông tin trên tờ trình tín dụng
 • Am hiểu tiêu chí phê duyệt để cấu thành báo cáo
 • Dữ liệu
 • Dữ liệu ngành nghề, hiệp hội
 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết
 • Dữ liệu doanh nghiệp chưa niêm yết
 • Quy trình viết báo cáo

  4 giai đoạn phát triển một báo cáo theo yêu cầu cho khách hàng
  Xác định <br/>mục tiêu yêu cầu

  Xác định
  mục tiêu yêu cầu

  Cụ thể hóa mục đích và kỳ vọng của báo cáo để định hình nội dung và phạm vi nghiên cứu.
  Lập kế hoạch <br/>và thiết kế báo cáo

  Lập kế hoạch
  và thiết kế báo cáo

  Phác thảo cấu trúc báo cáo, bao gồm cách tiếp cận vấn đề và trình bày thông tin phù hợp.
  Thu thập <br/>và phân tích dữ liệu

  Thu thập
  và phân tích dữ liệu

  Tập hợp dữ liệu cần thiết và tiến hành phân tích để chuyển đổi thông tin thành những góc nhìn có giá trị.
  Hoàn thiện <br/>báo cáo nghiên cứu

  Hoàn thiện
  báo cáo nghiên cứu

  Trình bày các kết quả phân tích vào báo cáo cuối cùng, bàn giao và tiếp nhận đánh giá phản hồi.

  wigroup-members

  Yêu cầu thông tin

  Đại diện của chúng tôi sẵn sàng giúp trả lời câu hỏi của bạn

  Tên của bạn

  Số điện thoại

  Email

  Công ty

  Chức danh

  Ngành quan tâm

  ipadPro
  Truy cập kho lưu trữ
  Báo cáo của wiresearch
  Truy cập ngay
  MacBook
  tải xuống
  Báo cáo mẫu!